Wat is Agile?

'Agile' betekent letterlijk lenig, behendig of wendbaar. Het is een werkmethode waarbij (actief inspelen op) veranderingen centraal staat. Geen langlopende projecten als geheel, maar korte cycli die snel resultaat opleveren ('minimum viable product') en de basis vormen voor een volgende stap. Aanpassen, toepassen, verbeteren totdat het optimale resultaat is bereikt. Deze benadering, afkomstig uit de IT (verwoord in het Agile Manifesto) doet een sterk beroep op individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheden binnen teams; maar ook op creativiteit, onderlinge interactie en nauwe samenwerking met de klant.

Agile: vier waardes

Het Agile Manifesto benoemt vier waardes:

1. Mensen en interactie boven processen en tools

Teamwork en actieve communicatie staan op de eerste plaats. Processen en tools moeten dienstbaar zijn aan het team.

2. Werkend product boven allesomvattende documentatie

Gebruikersgemak is essentieel. Een product moet niet zo complex zijn dat er veel documentatie voor nodig is.

3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Teams die succesvol aan ontwikkeling werken, doen dat intensief in samenspraak met de klant. Dankzij de feedback van de klant kan het product optimaal aansluiten zijn wensen. Niet onderhandelen over contracten, maar samen werken aan een topproduct.

4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Voortschrijdend inzicht! Flexibel en wendbaar inspelen op de wens van de klant levert meer op dan stug vasthouden aan het initiële plan. Door te werken in korte, effectieve 'sprints' kun je ontwikkelingen actualiseren naar aanleiding van nieuwe ervaringen en inzichten.

Twaalf principes

Agile hanteert binnen de vier genoemde waardes, twaalf principes. Kort gezegd gaat het om:

 1. Hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant 
 2. Verwelkom veranderende behoeftes

 3. Lever regelmatig werkende (deel)producten op

 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken
gedurende het gehele project
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen.

 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen is door met elkaar te praten
 7. Een werkend product is de belangrijkste maat voor voortgang
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams
 12. Op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past zijn gedrag daarop aan

Toepasbaar in iedere organisatie

Hoewel Agile zijn oorsprong heeft in de IT, is de filosofie toe te passen op teams en individuen in ieder type organisatie en elk soort bedrijf. Hoe dat er uitziet, zal natuurlijk wel verschillen. Agile is immers geen doel, maar een filosofie. 

Rollen

Bij Agile werken krijgen teamleden verschillende rollen toegewezen om (kortetermijn)successen te bereiken, elkaar te ondersteunen, uit te dagen en te inspireren. Bekende rollen in de Agile-filosofie zijn bijvoorbeeld Scrum Product Owner, Scrum Master en Agile Coach.

Het uiteindelijke doel is de creatie van succesvolle producten die perfect aansluiten bij de wensen van de klant en zijn afnemers. Agile is daarbij de procesversneller en -optimaliseerder.

Scrum en andere methodieken

Scrum wordt vaak in één adem genoemd met Agile. Maar het is niet hetzelfde. Scrum is een van de bekendste methodieken die Agile werken mogelijk maken. Zoals gezegd is Agile werken een filosofie, een overkoepelende benaming voor verschillende methodes, waaronder Scrum. Andere bekende methodieken zijn Kanban, SAFe, Devops, Lean start-up en Scaled Network Agile Portfolio (SNAP). In totaal zijn er wel veertig verschillende methodieken die passen binnen de Agile-filosofie.

Training, consultancy en coaching

Om Agile werken goed te kunnen invoeren en bestendigen, is training belangrijk. Daarom biedt Agilesucces.nl trainingen en masterclasses op meerdere niveaus en met uiteenlopende focus, zoals Agile Awareness, Scrum Master, Scrum Product Owner, DevOps, Kanban, Masterclass Agile en Powertraining Excel. Hoewel de trainingen allemaal gericht zijn op directe toepassing in de praktijk, is soms begeleiding of advies aan te raden bij de implementatie. Juist de vertaling van theorie naar praktijk blijkt vaak lastig. Met behulp van Agilesucces Consultancy maak je nog sneller de slag in je eigen praktijk. Daarom biedt Agilesucces.nl ook consultancy en coaching om Agile succesvol door te voeren in jouw team of organisatie.

Meer weten wat Agilesucces kan betekenen voor jouw team of organisatie? Laat het ons weten en we vertellen graag meer!


Stuur ons je gegevens en eventuele vragen en we nemen zo snel mogelijk contact op!

*verplicht